Przebudowa ciepłociągu na Traugutta

Na ul. Traugutta na wysokości liceum trwają roboty związane z przebudową ciepłociągu. Prace zlecone przez OPK polegają na ułożeniu na większej głębokości odcinka ciepłociągu. Jest to konieczne, by uniknąć kolizji z budowaną obecnie w ul. Traugutta kanalizacją deszczową. Przy okazji tych prac dotychczasowa rura ciepłownicza zostanie wymieniona na nową, preizolowaną, o lepszych parametrach szczelności i wytrzymałości.
Powyższe prace wymagają wyłączenia ciepłej wody do 29 maja.