Prace w Parku Miejskim na finiszu

Trwająca od ubiegłego roku rewitalizacja parku powoli dobiega końca. Pod koniec maja zostanie zamontowana podłoga (tzw. pokład) na mostku nad Bzurą. Podłoga będzie pokryta farbą fluorescenycjną, dzięki czemu mostek będzie dobrze widoczny także po zmroku. Obecnie instalowana jest mała architektura: pojawiły się już ławki, kosze na śmieci (jeszcze osłonięte), a za kilka dni zostaną zamontowane oprawy na nowych latarniach i stojaki na rowery. Ławki i kosze na śmieci mają betonowe obciążenia, wkopane w podłoże.

Kończą się także prace związane z nasadzeniami i pielęgnacją roślinności. Cała infrastruktura techniczna: wodociągowa (do zasilania wodotrysków), energetyczna (monitoring, latarnie, podświetlenie pomników przyrody) oraz światłowód zostały umiejscowione pod ziemią. W kwietniu usunięto stare słupy energetyczne. Na czerwiec zaplanowano otwarcie parku.