Pod koniec maja – przerwa w dostawach ciepłej wody

W dniach 25 – 29 maja OPK wstrzyma dostawy ciepłej wody dla wszystkich odbiorców na terenie Ozorkowa. Przerwa wynikać będzie z konieczności przebudowy w tym terminie sieci ciepłowniczej przebiegającej pod ul. Traugutta.
Spółka OPK przeprasza za utrudnienia.