Podziękowania dla darczyńców

Kolejne maseczki ochronne, ponad 250 sztuk, przekazane przez darczyńców, dotarły dziś do Urzędu Miejskiego.
Burmistrz Jacek Socha dziękuje serdecznie pani Jadwidze Pietrzak z pracowni krawieckiej „Jaga” oraz pani Kamili.