W maju zakończy się przebudowa ul. Orzeszkowej

Według wykonawcy, firmy Larkbud, jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, w ciągu miesiąca zakończy się rozpoczęta pod koniec stycznia modernizacja ulicy.
Droga jest już utwardzona i przygotowana pod ułożenie asfaltu, a krawężniki, chodniki i zjazdy do posesji z kostki betonowej są gotowe w 90 procentach. Wybudowano już rondo w miejscu skrzyżowania z ul. Przejazd i umocniono rowy przydrożne.

Zgodnie z umową drogowcy mieli czas na wykonanie inwestycji do października, jednak ciepła zima i sucha, słoneczna wiosna pozwoliły na szybsze tempo wykonania prac.
Koszt modernizacji ul. Orzeszkowej wynosi ponad 2,5 mln zł, z czego 65 procent stanowi dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.