Dofinansowanie na przebudowę ul.: Zachodniej, Spokojnej, Konarskiego, Pogodnej

Ozorków otrzymał dofinansowanie na przebudowę ulic: Zachodniej, Spokojnej, Konarskiego i Pogodnej z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach przebudowy ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej zaplanowano: przebudowę chodników po wschodniej stronie jezdni oraz zjazdów do posesji z kostki brukowej, ułożenie nowej nawierzchni jezdni, krawężników oraz wykonanie progów zwalniających z przejściami dla pieszych.
W ramach przebudowy ul. Zachodniej zaplanowano budowę nowych chodników i zjazdów do posesji z kostki brukowej, ciągu pieszo – rowerowego po zachodniej stronie jezdni, położenie nowej nawierzchni jezdni, budowę progu zwalniającego z przejściem dla pieszych, przebudowę istniejących parkingów i zatoki autobusowej, przebudowę skrzyżowania z ul. Konstytucji 3-go Maja.
Czas realizacji inwestycji: do końca 2022 r., kwota: ponad 2 mln 600 tys. zł, dofinansowanie z FDS – blisko 1 mln 600 tys. zł.