Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

WAŻNY  KOMUNIKAT dla  mikroprzedsiębiorców ubiegających się o pożyczki

Wnioski wraz z umowami przesyłane do Powiatowego Urzędu Pracy  w Zgierzu przez e-PUAP  oraz praca.gov.pl  MUSZĄ BYĆ WSZYSTKIE PODPISANE (podpisane tzn. opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym  każdy dokument z osobna).

W przypadku braku podpisu każdego ze składanych dokumentów, wniosek będzie wymagał uzupełnienia, co zdecydowanie wydłuży czas jego realizacji.

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierz ogłasza od dnia 02.04.2020 r. do odwołania nabór wniosków na udzielenie niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających 1-9 osób) przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wnioski można składać w następujący sposób:

WERSJA PAPIEROWA składa się z:

– 2 egzemplarzy umowy,

– wniosku

– wzoru wniosku o umorzenie .  

Na etapie składania wniosku umowa musi być już  podpisana  (czytelnie  wraz  z  pieczątką ) przez  mikroprzedsiębiorcę.

Niepodpisanie umowy będzie skutkowało koniecznością ponownej wizyty w urzędzie celem podpisania umowy.

Wnioski należy wrzucić do skrzynki wystawionej przed Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10

z napisem „TARCZA  ANTYKRYZYSOWA”

lub wysłać na adres :

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

95- 100   Zgierz

ul. Barona  10

z dopiskiem „Tarcza antykryzysowa”

  • WERSJA ELEKTRONICZNA poprzez platformę praca.gov.pl lub e-PUAP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).
  •  Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Zgierzu pod nr telefonu: 
    tel. 42  714-12-64,  714-12-66

Z uwagi na dużą ilość telefonów prosimy o cierpliwość i kierowanie zapytań drogą elektroniczną na adres pozyczkakoronawirus@pupzgierz.pl
 
Więcej informacji oraz  wzory wniosków i umowa są dostępne do pobrania na stronie:  https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

WAŻNY  KOMUNIKAT dla  mikroprzedsiębiorców ubiegających się o pożyczki

Wnioski wraz z umowami przesyłane do Powiatowego Urzędu Pracy  w Zgierzu przez e-PUAP  oraz praca.gov.pl  MUSZĄ BYĆ WSZYSTKIE PODPISANE (podpisane tzn. opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym  każdy dokument z osobna).W przypadku braku podpisu każdego ze składanych dokumentów, wniosek będzie wymagał uzupełnienia, co zdecydowanie wydłuży czas jego realizacji.