Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych we wszystkich placówkach oświatowych oraz żłobkach

W piątek, 20 marca  minister edukacji narodowej – Dariusz Piontkowski poinformował o decyzji przedłużenia zamknięcia placówek oświatowych do świąt Wielkanocy. Dodał, że od 25 marca będzie wprowadzony obowiązek realizowania podstaw programowych, aby nauczyciele mogli systematycznie przekazywać wiedzę i wystawiać oceny.

Podstawą prawną ograniczenia funkcjonowania jednostek jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wprowadzono też przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć. Szczegóły oraz aktualne informacje dla uczniów, nauczycieli i rodziców są dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja