POMOC DLA SENIORÓW

Urząd Miejski  oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie oferują pomoc dla osób z terenu  miasta Ozorkowa w zakupie i dostarczeniu do domu niezbędnych art. żywnościowych oraz higienicznych.

Beneficjentami takiej pomocy mogą być osoby w wieku 60+, chore, niepełnosprawne i samotne tj. bez rodzin.

Kontakt za pośrednictwem  MOPS w Ozorkowie numer tel.: 42 710-31-63, 42 710-31-64 Sekretariat Urzędu Miejskiego w Ozorkowie numer tel.: 42 710-31-00