Ulotka informacyjna

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi we współpracy z Wojewodą Łódzkim opracowała ulotkę informacyjną, dedykowaną pacjentom korzystającym m.in. z usług Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Ulotka