Sprzedaż nieruchomości

W dniu 03.04.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 odbędzie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położonych w Ozorkowie przy ul. Unii Europejskiej

Działka nr 456 o pow. 1365 m² położona jest na obszarze budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, wielorodzinnego i usług. Natomiast działka nr 464 o pow. 1289 m² wchodzi w skład wydzielonego kompleksu działek położonych na obszarze budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług.

Najbliższe sąsiedztwo stanowią niezabudowane działki wydzielonych kompleksów z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i usługi. Przedmiotowe działki są nie zagospodarowane. Porośnięte są roślinnością trawiastą i występują na nich pojedyncze samosiewy krzewów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, I piętro, stanowisko 109,  nr telefonu 42 710 31 22.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w Zarządzeniu Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21 lutego 2020 r.