Sprzedaż nieruchomości

W dniach 28 luty i 2 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie odbędą się II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Ozorkowie w obrębie ewidencyjnym 9 przy ul. Granicznej 4 i 6.

Sprzedawane działki zlokalizowane są we wschodniej części miasta w pobliżu zbiornika retencyjnego. Położone są między ul. Graniczną a ul. Wiejską. Na działkach brak mediów instalacyjnych- miejskich. Jednak jest możliwość wykonania przyłączy do sieci wodociągowej i energii elektrycznej znajdujących się w ul. Granicznej po uzyskaniu zgody właścicieli sieci. Na terenach działek rosną pojedyncze samosiejki młodych drzew iglastych.

Aktualnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sprzedawanych nieruchomości. Działki powstały w wyniku podziału działek  324 i 325 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Miejskiego I piętro, stanowisko 109, nr telefonu 42 710 31 22.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w Zarządzeniu Nr 5/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 9 stycznia 2020 r.