Eko – ozorków środowisko szanuje – śmieci przetwarza i segreguje

Gmina Miasto Ozorków mając na uwadze ochronę środowiska  przystąpiła do realizacji zadania współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  pod nazwą  ,,Eko-ozorków środowisko szanuje-śmieci przetwarza i segreguje !”. W ramach zadania m.in. zostaną zakupione tablice informujące jak segregować odpady, w placówkach oświatowych z terenu Ozorkowa pojawią się kosze do selektywnej zbiórki odpadów. Dzieci z placówek oświatowych zwiedzą i zapoznają się z działaniem i pracą Miejskiej Sortowni Odpadów w Łodzi. Zorganizowany zostanie Eko Event, na którym m.in.  dzieci i młodzież z terenu Miasta będą mogły dowiedzieć się jak długo rozkładają się odpady, a także zaprezentować swoje prace związane
z sortowaniem i przetwarzaniem odpadów.

Kwota dofinansowania zadania ,,Eko-ozorków środowisko szanuje-śmieci przetwarza i segreguje!” wynosi 86.000,00 zł.