Nagrody i wyróżnienia za działalność kulturalną

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ozorkowie uprzejmie informuje, iż na podstawie Uchwały Nr XXXV/298/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych Nagród i Wyróżnień za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, ustanowiono zasady przyznawania dorocznych Nagród i Wyróżnień za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Ogłoszenie

Oświadczenie do wniosku

Uchwała

Wniosek