Ogłoszenie – nagrody i wyróżnienia sportowe

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/158/16 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania dorocznych Nagród i Wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, prowadzenie szkoleń zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe ustanowiono Sportową Nagrodę Miasta Ozorkowa oraz Sportowe Wyróżnienie Miasta Ozorkowa.

Ogłoszenie

Formularz wniosku

Wniosek do edycji