Otwarte konkursy ofert

Zarządzenie nr 131/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych……..