Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia dniem wolnym od pracy

W związku z zarządzeniem Nr 126/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20 listopada 2019 roku dzień 24 grudnia 2019 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, w zamian za odpracowanie w dniu 14 grudnia 2019 roku tj. sobota.