Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy …

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

Tomasza Jędrzejczaka

Radnego Rady Powiatu Zgierskiego,

wieloletniego samorządowca,

Człowieka aktywnego i pomocnego,

wrażliwego na problemy społeczne.

Rodzinie i Bliskim składamy

wyrazy współczucia i głębokiego żalu

Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie Ryszard Kałużny

Radny Rady Powiatu Zgierskiego Dominik Gabrysiak