Nagrody Burmistrza dla pedagogów z okazji Dnia Nauczyciela

SONY DSC

11 października siedem nauczycielek z ozorkowskich szkół podstawowych i przedszkoli otrzymało z rąk burmistrza Jacka Sochy i przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Kałużnego nagrody Burmistrza Miasta Ozorkowa za osiągnięcia w pracy pedagogicznej.

W uroczystości, zorganizowanej w sali USC, poza nagrodzonymi nauczycielkami, uczestniczyli także dyrektorzy miejskich placówek oświatowych.

Nagrody BMO dla nauczycieli przyznawane są co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W 2019 r. z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 24 510 zł brutto.

Nagrody otrzymały: Teresa Wojtkiewicz z SP2, Agata Pietrasik z SP4, Małgorzata Kowalska z PM2, Jolanta Kałużna z PM3, Barbara Chmieleckaz PM5, Urszula Kubacka z SP2 oraz Krystyna Ewiak – dyrektor SP4.

Ponadto nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty otrzymała Beata Klauze – nauczycielka z SP2.