Samorząd bez barier

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty nabór partnera do projektu pozakonkursowego „Samorząd bez barier” skierowanego do instytucji posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji działań z zakresu zapewnienia dostępności oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2019 roku.

Więcej informacji