Rewitalizacja parku – dalsze prace

SONY DSC

Dziś, tj. 5 sierpnia, ekipa rewitalizująca Park Miejski wykonała przewiert pod korytem Bzury na głębokości 2,5 metra, w którym ułożone zostaną kable energetyczne i rury sieci wodociągowej.

Prace budowlane w parku trwają od początku lipca. Ponieważ roboty te wymagają wykonania licznych wykopów, park, ze względów bezpieczeństwa, został zamknięty dla mieszkańców.

Poza robotami ziemnymi, kontynuowane są prace przy przebudowie mostu; wykonano już odwierty pod nowe pale i szalunki. Jesienią natomiast rozpoczną się prace przy budowie alejek.

Na wiosnę przyszłego roku zaplanowano dalsze prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia. W 2020 r., po zakończeniu wszystkich prac brukarskich i związanych z rewitalizacją roślinności, firma ustawi nowe latarnie, ławki, kosze na śmieci, zainstaluje 15 kamer monitoringu oraz punkty oświetleniowe pod iluminację pomników przyrody. Zagospodaruje także miejsca rekreacji i wypoczynku. Zakończenie rewitalizacji zaplanowano na czerwiec 2020 r.

Modernizacja parku prowadzona jest w ramach realizacji kilkuletniego projektu pn. „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie”. Inwestycja dotyczy renowacji Parku Miejskiego, kilku budynków przy ul. Listopadowej i przebudowy ulicy Listopadowej na całym odcinku. Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Ozorków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.