Łęczycka zamknięta dla ruchu od Kolejowej do Północnej

Dziś, tj. 25 lipca, w związku z prowadzoną przebudową, został zamknięty dla ruchu odcinek ul. Łęczyckiej między ul. Kolejową i Północną. Jednocześnie dopuszczono do ruchu odcinek Łęczyckiej od Prostej do granic miasta. Na tym odcinku wykonano podbudowę pod nową drogę i chodnik ze ścieżką rowerową, krawężniki, ułożono asfalt oraz wykonano wszystkie prace związane z ułożeniem lub przebudową elementów infrastruktury technicznej. Na dopuszczonym do ruchu odcinku trzeba jeszcze ułożyć ostatnią warstwę asfaltu, ale drogowcy planują to zrobić po przebudowie całej Łęczyckiej.

Odcinek Kolejowa – Północna ma być zamknięty dla ruchu ok. półtora miesiąca. Później drogowcy zmodernizują ostatni odcinek, czyli Północna – Stypułkowskiego. Zakończenie modernizacji całej Łęczyckiej zaplanowano na koniec listopada.

Przypominamy, że 250-metrowy odcinek ul. Łęczyckiej od Drogi Krajowej 91 do granic miasta leży poza granicami Ozorkowa i miasto nie może prowadzić tam żadnych prac. Kilka lat temu, gdy burmistrz Jacek Socha planował przebudowę ul. Łęczyckiej, zgłosił do starosty zgierskiego wniosek o włączenie tego odcinka drogi do inwestycji, jednak okazało się to niemożliwe ze względów formalnych.

Przypominamy także, że od dnia 25.07.2019 r., w związku z zamknięciem dla ruchu odcinka Łęczyckiej od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej, utworzono dodatkowe przystanki zastępcze dla komunikacji autobusowej, tj. na ulicy Stypułkowskiego przy budynku MOPS oraz na ulicy Żwirki w pobliżu skrzyżowania z ulicą Listopadową.