Bezpłatne szkolenia organizowane przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa 3 lipca 2019 r. do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

10:00 Rodzicielskie Świadczenia Uzupełniające
11:00 Tryb postępowania w sprawach emerytalno-rentowych dla osób w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i emerytury pomostowe
12:00 E-akta-skracamy czas przechowywania akt pracowniczych
Szkolenia odbędą się w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu Filia Nr 2 przy ul. Długiej 29A.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy na szkolenie, które przyjmowane są pod numerem telefonu: tel. 42 714 33 27 bądź pod adresem e-mail szkolenia_lodz@zus.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa 17 lipca 2019 r. do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

9:00 Zasady nabywania prawa i ustalenia wysokości emerytury z systemu zreformowanego
10:30 E-akta- skracamy czas przechowywania akt pracowniczych
12:00 Zapobieganie wypłacie nienależnych świadczeń- współpraca ZUS i płatników składek w zakresie kontroli zwolnień lekarskich
Szkolenia odbędą się w I Oddziale ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2, w sali konferencyjnej – 6 piętro, pok. 618.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy na szkolenie, które przyjmowane są pod numerem telefonu: tel. 42 638 23 08 bądź pod adresem e-mail szkolenia_lodz@zus.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa 24 lipca 2019 r. do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

9:00 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla osób będących pracownikami
10:30 Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
12:00 Renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna
Szkolenia odbędą się w I Oddziale ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2, w sali konferencyjnej – 6 piętro, pok. 618.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy na szkolenie, które przyjmowane są pod numerem telefonu: tel. 42 638 23 08 bądź pod adresem e-mail szkolenia_lodz@zus.pl