Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Przedsiębiorcy działający na obszarze Państwa gminy/starostwa mogą korzystać z pomocy publicznej dystrybuowanej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Oznacza to, że inwestor, mikro, mały lub średni przedsiębiorca, zarówno polski, jak zagraniczny może skorzystać ze zwolnienia podatkowego dla nowej inwestycji.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zarządza obszarem w centralnej Polsce obejmującym woj. łódzkie, część wsch. woj. wielkopolskiego i część Mazowsza. Działając w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki,  udziela wsparcia przedsiębiorcom zamierzającym realizować nowe inwestycje w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, na okres od 10 do 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna postawiła sobie za cel dotrzeć do przedsiębiorców z Państwa powiatu informując ich o korzyściach oferowanych przez specjalną strefę ekonomiczną. Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się z serdeczną prośbą o umieszczenie na stronie urzędu i innych prowadzonych przez Państwa kanałach komunikacyjnych –  informacji o możliwości skorzystania ze strefowych ulg podatkowych.