Ruszył remont ul. Łęczyckiej

7 maja rozpoczęły się prace na ul. Łęczyckiej. Ekipa remontowa w pierwszej kolejności przystąpiła do sfrezowania starej nawierzchni jezdni. Ruch na odcinku, gdzie prowadzone są prace, odbywa się wahadłowo.

Zgodnie z projektem ul. Łęczycka zostanie przebudowana od skrzyżowania z ul. Rolną do skrzyżowania z ul. Stypułkowskiego (odcinek o długości ok. 1,5 km). Powstanie nowa nawierzchnia jezdni, zostaną zbudowane zjazdy do posesji, chodniki i ścieżka rowerowa, krawężniki, kanalizacja deszczowa, przejścia dla pieszych, przepusty i oświetlenie uliczne.

Modernizacja Łęczyckiej to kolejny etap zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Zgierskim i jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.