Przebudowa Łęczyckiej – podpisanie umowy

SONY DSC

18 kwietnia 2019 r. burmistrz Jacek Socha podpisał z Konradem Makowskim – prezesem firmy Larkbud, umowę na wykonanie przebudowy ul. Łęczyckiej.

Umowa dotyczy realizacji kolejnego etapu zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Zgierskim i jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W ramach prac, które rozpoczną się w najbliższych tygodniach, ul. Łęczycka zostanie przebudowana od skrzyżowania z ul. Rolną do skrzyżowania z ul. Stypułkowskiego (odcinek o długości ok. 1,5 km). Zostaną zbudowane zjazdy do posesji, chodniki i ścieżka rowerowa, krawężniki, kanalizacja deszczowa, przejścia dla pieszych, przepusty i oświetlenie uliczne.