INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA – Ozorków

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA

W związku z planowanym na 8 kwietnia 2019 r. strajkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, niezależnym od Burmistrza Miasta Ozorkowa oraz Dyrektorów przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ozorków informuję, iż:

dzieciom uczęszczającym do miejskich przedszkoli będą zapewnione zajęcia opiekuńcze w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Listopadowa 6b,  w godzinach 6.30-16.30, ilość miejsc – 100;

uczniowie szkół podstawowych będą mieli zapewnioną opiekę w świetlicach.

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.