Spotkanie informacyjne dot. Kredytu technologicznego w ramach POIR 2014-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (V nabór)”,

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:50) w Brzezinach: sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro, pokój 128

Podczas spotkania zostanie omówiona dokumentacja konkursowa Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (V nabór), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020oraz konsultant przedstawiźródła informacji o Funduszach Europejskich.