Równać szanse 2019

Ruszył Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2019” dla organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, zarejestrowanych w formie stowarzyszeń i fundacji oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Więcej informacji na stronie internetowej organizatora konkursu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży: https://rownacszanse.pl/2019/okg_ogloszenie