Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 145/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

zarządzenie