Ankieta

Zachęcamy do wypełnienia, ankiety dotyczącej badania satysfakcji klienta z oferowanych przez Urząd Miejski w Ozorkowie e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych. Badanie jest prowadzone w ramach projektu „Nowoczesne Urzędy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

LINK DO ANKIETY: https://goo.gl/forms/5vrguzgqjlmJlDdX2