Zmiana Zarządzenia Nr 129/2018

Zarządzenie Nr 134/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

zarządzenie 134

wzór oferty

wzór umowy