Zmiana Zarządzenia Nr 128/2018

Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2019.

zarządzenie 133

wzór oferty