Otwarte konkursy ofert

Zarządzenie nr 129/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa w dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

zarządzenie

nowy wzór oferty

wzór umowy