Konsultacje społeczne

Zarządzenie 119/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji “Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2019”.

projekt uchwały