Konsultacje społeczne

Zawiadomienie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o (8.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument