Wsparcie rządu na drogi lokalne – wizyta Ministra Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego w Ozorkowie

SONY DSC

Wojewoda Zbigniew Rau i burmistrz Jacek Socha, w obecności Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, posła Marka Matuszewskiego i przedstawicieli mediów, 26 września w Ozorkowie uroczyście podpisali umowę o dofinansowaniu z budżetu państwa rozpoczętej w wakacje przebudowy ul. Kochanowskiego.

Przypomnijmy; koszt przebudowy ulicy wynosi ponad 1 mln 700 tys. zł, Ozorków otrzymał na to zadanie 80 procent dofinansowania, czyli blisko 1 mln 400 tys. zł  z uruchomionego w tym roku rządowego Programu Wsparcia Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Realizacja tej inwestycji to przykład projektu, który otrzymuje dofinansowanie z rządowego wsparcia dla dróg samorządowych  – mówił minister Jerzy Kwieciński – W tym roku skierowaliśmy jako rząd największe jak dotąd w skali roku środki finansowe na modernizację i budowę dróg lokalnych; było to 1 mld 300 mln zł. Jednak potrzeby są znacznie większe, dlatego przygotowaliśmy kolejny program, w ramach którego w przyszłym roku na dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych rozdysponujemy z budżetu państwa 6 mld 85 mln zł.

W 2018 r woj. łódzkie otrzymało w sumie 31 mln zł na wsparcie samorządów jeśli chodzi o modernizację dróg lokalnych, w latach następnych kwota ta będzie znacznie większa.

W tym roku do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły wnioski na łączną kwotę 148 mln zł dofinansowania na drogi lokalne, to pokazuje, jak duże są potrzeby  w tym zakresie – mówił wojewoda łódzki Zbigniew Rau – W przyszłym roku do dyspozycji naszego województwa będzie ponad 300 mln zł, pozwoli to na wsparcie finansowe znacznie większej liczby lokalnych drogowych inwestycji.

Do ubiegłego roku samorząd mógł otrzymać maksymalnie 50% dofinansowania, a na realizację przebudowy i jej rozliczenie miał tylko rok; od 2019 r. dofinansowaniem w wysokości do 80% będą objęte także większe, kilkuletnie inwestycje. Pozwoli to samorządom na przeprowadzenie modernizacji infrastruktury drogowej w znacznie większym zakresie.

Budowa nowych dróg i przebudowa istniejących to bardzo drogie przedsięwzięcia, bez funduszy z zewnątrz wręcz niemożliwe do wykonania, dlatego bardzo się cieszę, że Ozorków może korzystać z tak znacznego wsparcia finansowego – mówił burmistrz Jacek Socha – przebudowa ul. Kochanowskiego jest kolejnym elementem modernizowanego układu drogowego w naszym mieście, ponieważ stanowi ciąg komunikacyjny z przebudowaną w tym roku ul. Południową z mostem, ul. Maszkowską i nowymi rondami.

Burmistrz Jacek Socha zapewnił też, że miasto w kolejnych latach będzie składać wnioski o dofinansowanie z programu rządowego przebudowy dróg lokalnych.