Nowy sprzęt dla ozorkowskich strażaków


28 sierpnia 2018 r. Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha w towarzystwie Dowódcy JRG Ozorków mł. bryg. Jarosława Jaczyńskiego przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ozorkowie nowy sprzęt ratowniczy zakupiony w ramach dotacji pozyskanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Jednostka OSP wzbogaciła się o:

  • Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów;
  • Detektor 4-gazowy ALTAIR 4x ATEX;
  • Zestaw walizkowy znaków drogowych ZAPORA.

Wartość przekazanego sprzętu wynosiła 9 000,00 zł.

K. Kawecki, foto: D. Redlicki