KOMUNIKAT NADZWYCZAJNY

W związku z wystąpieniem w dniu 25.05.2018r. ok. godz. 23:00 pożaru magazynu odpadów na terenie byłych zakładów Boruta w Zgierzu, przy ul. Kwasowej doszło do uwolnienia do atmosfery dużej ilości substancji pochodzących ze spalania odpadów komunalnych.

Od dnia wczorajszego stale trwa systematyczne dogaszanie pogorzeliska przy użyciu ciężkiego sprzętu. Do atmosfery uwalniane są znacznie mniejsze ilości substancji będących wynikiem spalania odpadów, w tym dużej ilości tworzyw sztucznych. W rezultacie działań gaśniczych obecnie zasięg oddziaływania emisji na jakość powietrza ogranicza się jedynie do otoczenia pogorzeliska w promieniu 100 do 200 metrów. Przy porywach wiatru zasięg oddziaływania może nieznacznie wzrosnąć. Na terenie tym możliwe jest jeszcze odczuwanie uciążliwości zapachowej, miejscowo zadymienie.

Unos spalin obecnie nie występuje. W związku z powyższym oddziaływanie pożaru na jakość powietrza sąsiednich miejscowości ustał. Obszar miasta Zgierza znajdujący się na wschód od miejsca zdarzenia nie podlega żadnemu napływowi spalin z pożaru, co wynika ze stale utrzymującego się kierunku wiatru wiejącego ze wschodu.

Stacja pomiarowa w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 (wschodnia część miasta) w dalszym ciągu nie wykazuje wzrostu poziomu substancji w powietrzu (patrz załączona tabela i róża wiatru).