Bezpłatne badania mammograficzne

W dniu 14.06.2018 r. oraz 10.07.2018 r. w godzinach 9-15 przy ul. Wigury 1 zostaną przeprowadzone przez NZOZ Mammo-Med z Gdańska bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy, finansowane przez Łódzki Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Badaniami są objęte Panie od 50 do 69 roku życia.

Rejestracja: telefon 58 325 76 02, 58 325 76 05, e-mail: rejestracja@mammo-med.pl