Sprzedaż działek przy al. Unii Europejskiej i ul. Piłsudskiego

W dniach 25 i 27 kwietna 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na niezabudowane działki położone w Ozorkowie, w obrębie geodezyjnym  0 – 8 przy al. Unii Europejskiej i przy ul. Piłsudskiego. Sprzedawane będzie sześć działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości położone są w centrum miasta, mimo to nie brakuje w ich okolicy terenów zielonych i rekreacyjnych, takich jak zalew miejski z plażą i kąpieliskiem czy tereny przy rzece Bzurze – idealne na spacery.  Również blisko znajduje się Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 4, a także Miejska Kryta Pływalnia „Wodnik”. Zmodernizowane Al. Unii Europejskiej i ul. Południowa wraz z mostem nad Bzurą pozwalać będą na wygodny dojazd do nieruchomości i szybką komunikację z sąsiednimi miastami. Ponadto w pobliżu znajduje się ozorkowski oddział Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na działkach oznaczonych numerem 394, 395, 428 i 435, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dopuszczalna jest zabudowa mieszkaniowa, możliwość prowadzenia usług rzemieślniczych i rzemiosła wytwórczego. Natomiast na działkach oznaczonych numerem 453 i 455 zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na zabudowę mieszkaniowa z dopuszczeniem usług.

Nieruchomości mogą zostać przyłączone do wodociągu miejskiego, a także do sieci elektrycznej. W przyszłości będzie również możliwość przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a drogi wytyczone między działkami zostaną pokryte nawierzchnią asfaltową.

Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z zakupu działki od Gminy Miasto Ozorków jest pomoc ze strony tutejszego Urzędu w załatwieniu wymaganych formalności notarialnych. Kupno działki od Gminy nie podlega również opodatkowaniu podatkiem PCC, zatem nie trzeba tej transakcji zgłaszać do Urzędu Skarbowego (w przeciwieństwie do zakupu działek od podmiotów prywatnych).

Żeby móc przystąpić do przetargu należy do 19 kwietnia wpłacić wadium na konto Urzędu Miejskiego w Ozorkowie: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie nr: 37 8786 0001 0000 1528 2001 0143.   Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do przetargu można zasięgnąć informacji w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Komunalnym, I piętro, stanowisko 109, pod numerem telefonu 42 710 31 22 lub mailowo pisząc pod adres bednarek.k@umozorkow.pl. W Urzędzie można się zapoznać z dokumentacją oraz wraz z pracownikiem obejrzeć nieruchomość.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w Zarządzeniu Nr 35/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 22 marca 2018 r., które można przeczytać na stronie internetowej www.umozorkow.pl w zakładce strefa mieszkańca, sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkaniowych.

Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1, I piętro, pokój nr 100, w terminie:

25 kwietnia 2018 roku:
działka nr 394 o godz. 10:00
działka nr 395 o godz. 10:40
działka nr 428 o godz. 11:20

27 kwietnia 2018 roku:
działka nr 435 o godz. 10:00
działka nr 453 o godz. 10:40
działka nr 455 o godz. 11:20

*Mapa ma charakter jedynie poglądowy. W celu zapoznania się z dokładną mapą nieruchomości zapraszamy do Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, I piętro, stanowisko 109.