Nagrody Miasta za Działalność Kulturalną

SONY DSC

Jolanta Borowska, Amelia Jaworowska i Weronika Mucha zostały uhonorowane dorocznymi Nagrodami za Działalność Kulturalną. Uroczyste wręczenie nagród, listów gratulacyjnych i kwiatów przez Burmistrza Jacka Sochę i Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Kłopockiego miało miejsce na sesji Rady Miejskiej 29 marca 2018 r.

Jolanta Borowska jest malarką amatorką. Jej prace, wykonywane pastelami i farbami olejnymi, można zobaczyć na wystawach organizowanych w Ozorkowie i okolicznych miejscowościach. W 2016 r. uczestniczyła  w przeglądzie twórczości dojrzałej 60+ w Łódzkim Domu Kultury. Tematami jej prac są m.in. postacie dzieci i portrety.

Amelia Jaworowska jest uczennicą kl. V Szkoły Podstawowej nr 5. Od klasy I uczęszcza na zajęcia koła muzycznego. W klasach I-III z zespołem „Piano”, a obecnie „Marcato”, osiągnęła szereg sukcesów podczas występów na terenie miasta, powiatu i województwa. Jest laureatką wielu konkursów i przeglądów wokalnych o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Weronika Mucha została nagrodzona za osiągnięcia artystyczne także w dziedzinie muzyki. Weronika jest uczennicą II klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej nr 2 i jednocześnie uczennicą III klasy skrzypiec II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. Występuje podczas wielu szkolnych i miejskich uroczystości, jest laureatką muzycznych festiwali i przeglądów, a także konkursów wiedzy o sztuce.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!