Zasad finansowania inicjatyw obywatelskich

W związku z planowanym w dniu 13 marca 2018 roku spotkaniem informacyjnym na temat zasad finansowania inicjatyw obywatelskich z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o spotkaniu pośród organizacji pozarządowych działających na Państwa terenie.  W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który przedstawi założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 marca 2018 roku, w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, w godz. 10.00 – 12.00. Rejestracja uczestników spotkania będzie prowadzona od godz. 9.30. W załączeniu przekazuję Państwu Zaproszenie oraz Program spotkania. W razie pytań pomocą służy Pani Magdalena Żółtaszek-Mikina, magdalena.zoltaszek-mikina@lodz.uw.gov.pl, tel. (42) 664-10-94, Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu.

Pliki do pobrania:

Program_Spotkania_w_dniu_13_marca_2018.(5232199_4443482)

Zaproszenie_13_marca_2018.(5232198_4443484)