Podróż do Łodzi w poszukiwaniu śladów Żydów z Fryzji Wschodniej

Podróż do Łodzi w poszukiwaniu śladów Żydów z Fryzji Wschodniej to główny motyw wystawy prezentowanej w Izbie Historii. Dnia 26. stycznia podczas wernisażu przybliżona została historia społeczności żydowskiej z miejscowości Emden. Przedstawione na wystawie plansze są efektem kilkuletniej współpracy polskiej i niemieckiej młodzieży, która wspólnie poznawała historię przedwojennych mieszkańców Emden. Przeszłość ludności żydowskiej w tym mieście sięga XIV w., tragiczny kres jej następuje w 1942 r., kończąc się w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem. Na wystawie ukazana została także historia samego miasta oraz jego powiązań z Polską, nawiązano do osoby Jana Łaskiego (Młodszego) pisarza, tłumacza, dyplomaty, teologa protestantyzmu, zasłużonego dla rozwoju języka polskiego i piśmiennictwa oraz dla rozwoju polskiego humanizmu i tradycji demokratycznych.

Zainteresowanych zapraszamy do zwiedzania w terminie od 30 stycznia do 28 lutego, we wtorki 10.00-17.00 oraz w piątki 10.00-16.00. Grupy zorganizowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr. (042) 710 32 19 lub 662 515 821.