Zarządzenie Burmistrza Miasta Ozorkowa

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2018. Zapisz dokument Pokaż dokument