Krajowy Zasób Nieruchomość

11 września 2017 r. rozpoczął działalność Krajowy Zasób Nieruchomości, który będzie realizował zadania związane m.in. z powstaniem mieszkań na wynajem z opcją docelowego przeniesienia własności w ramach pakietu Mieszkanie Plus stanowiącego element Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Zamieszczamy pakiety informacyjne na temat możliwości współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. W przyszłości materiały te będą też przygotowane w atrakcyjnych graficznie formach i będą udostępniane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Inne materiały informacyjne w wersjach elektronicznych są do pobrania z następujących źródeł:

  • https://www.facebook.com/KZNGOVPL/
  • https://www.flickr.com/photos/kzn_gov_pl/
  • https://twitter.com/kzn_gov_pl

Materiały te będą systematycznie aktualizowane zgodnie potrzebami, uwagami i spostrzeżeniami.