Ogłoszenie

14 grudnia 2017 Łukasz Pietrasik 0

Ogłoszenie o przyznanie Sportowej Nagrody Miasta Ozorkowa, Sportowego Wyróżnienia Miasta Ozorkowa za osiągnięte wyniki sportowe, prowadzenie szkoleń zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe więcej …

Ogłoszenie

14 grudnia 2017 Łukasz Pietrasik 0

Ogłoszenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawienia stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe więcej …