Konkursy ofert

Zarządzenie nr 136/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 grudnia 2017 r i zarządzenie nr 139/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 139/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. więcej …

Zarządzenie nr 136/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2018. więcej …