Wyniki konsultacji

Zawiadomienie z dnia 29 listopada 2017 r. informujące o wynikach konsultacji w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018” więcej …