Asfalt na ul. Małachowskiego

Remont ul. Małachowskiego dobiega końca; dziś, tj. 24 listopada, drogowcy od rana układają asfalt na jezdni i miejscach postojowych. Jak zapewnia wykonawca, ulica zostanie udostępniona dla ruchu jutro, tj. 25 listopada.

Prace, rozpoczęte się 6 listopada, polegały na rozbiórce starej nawierzchni, a następnie wykonaniu warstwy odsączającej, budowie krawężników, regulacji włazów do studzienek, ułożeniu i zagęszczeniu kilku warstw tłucznia; po związaniu tych warstw można było układać asfalt.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 r., czyli zadania zgłoszonego przez mieszkańców. Koszt remontu wyniósł 150 tys. zł, z czego 106 tys. zł pochodziło z budżetu miasta, a 44 tys. zł – z budżetu Spółdzielni Mieszkaniowej.